Visi dan Misi

Visi

Pusat Pendidikan Islam yang mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual yang berkarakter dan berkebangsaan

Misi

 1. Menjadi sekolah percontohan yang mudah diikuti oleh lembaga lain
 2. Menanamkan pendidikan Aqidah (Iman, Islam, Ihsan) yang berhaluan ahlussunnah waljamaah
 3. Membentuk sikap mandiri, tanggung jawab, dan saling menghargai sejak dini
 4. Menyiapkan generasi yang berfikir kritik, kreatif dan berkarakter
 5. Mencintai tanah air
Quality Assurance

Spiritual

 1. Mencintai Allah SWT dan Rosul-Nya
 2. Mengenal Rukun Iman dan Islam
 3. Mengenal huruf Hijaiyah
 4. Hafal dan mampu mengaplikasikan do’a do’a harian dan surat – surat pendek
 5. Mengamalkan hadist nabi
 6. Mampu mengamalkan aswaja
 7. Mampu melakukan gerakan sholat dan wudhu

Emosional

 1. Menjadikan anak mandiri dan bertanggung jawab
 2. Mampu menghargai orang lain
 3. Berbakti kepada orang tua
 4. Sikap bersekolah secara mental dan akademk
 5. Mampu mengendalikan diri

Intelektual

 1. Mampu berkomunikasi
 2. Mampu berfikir kritis
 3. Kreatif Eksploratif
 4. Membentuk anak cinta belajar
 5. Mampu menyelesaikan masalah
 6. Mampu mengenal nilai – nilai kebangsaan